Opleidingen

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van

continue, doordachte inzet ...

Ann Eeckhout en Lotte Ottevaere verzorgen regelmatig lezingen over actuele thema's in privaat bouwrecht en overheidsopdrachten.

Een greep uit de recente voordrachten:Opleidingen: • Recentere opleidingen en voordrachten zijn opgenomen onder de naam van de spreker, in de rubriek 'Advocaten'.
 • Aansprakelijkheid van architect en aannemer & verzekeringen. EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne webinar op maat voor een groepering van verzekeringsmakelaars, 10.09.2021
 • Rechten van de aannemer bij wijziging van een overheidsopdracht. Het forfait. Rechten en formaliteiten bij wijzigingen. Herziening bij onvoorzienbare omstandigheden, feiten v/d aanbesteder, schorsing van de uitvoering. Casussen. EECKHOUT, A., 21.06.2021
 • Risico's bij de uitvoering van opdrachten onder de AUR. Risicoverdeling in de AUR. Onvoorzienbare omstandigheden. Negatieve prijsherziening die de werkelijke prijsevolutie niet volgt. Corona. EECKHOUT, A. Masterclass OO, CBA'pen en CBOVL, 16.11.2020.
 • Uitvoeren overheidsopdrachten : Uitvoeringstermijn. Verlenging uitvoeringstermijn. Vertragingsboete. Oplevering en aansprakelijkheid na oplevering. EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne opleiding op maat voor een bouwonderneming, 19.06.2020.
 • Uitvoeren overheidsopdrachten : Wettelijk kader. De prijs: wat is inbegrepen? Fouten en leemten in opdrachtdocumenten. Welke wijzigingen zijn mogelijk? Meldings- en vorderingsplicht bij wijzigingen. Claim i.g.v. incidenten. EECKHOUT, A., 12.06.2020.
 • Wat is de invloed van Corona op werken in uitvoering : private aanneming, overheidsopdrachten, invloed op uitvoeringstermijn, kostprijs en rendement. EECKHOUT, A., Webinar Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 03.06.2020. Webinar FAC 09.06.2020.
 • Algemene voorwaarden voor een aannemer technieken: aansprakelijkheid, oplevering, laattijdige uitvoering, wanbetaling en onderaanneming. EECKHOUT, A., Techlink, 12.03.2020.
 • Juridische aspecten: algemene voorwaarden, aansprakelijkheid & oplevering, wanbetaling, uitvoeringstermijn. EECKHOUT, A., Federatie Aluminium Constructeurs, 03.03.2020.
 • Negatieve prijsherziening. EECKHOUT, A., Bijzondere Algemene Vergadering Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 27.02.2020.
 • Uitvoeren van overheidsopdrachten. EECKHOUT, A., Bedrijfsinterne opleiding voor een bouwonderneming, 09.01.2020, 13.02.2020.
 • Overheidsopdrachten : plaatsing en uitvoering. EECKHOUT, A., 4-delige bedrijfsinterne opleiding op maat voor een bouwonderneming, 01.10.2019, 08.10.2019, 15.10.2019, 22.10.2019.
 • Uitvoering van overheidsopdrachten. Registratie, verificatie en betaling van uitgevoerde weken en hoeveelheden. Verrekeningen bij wijzingen en onvoorziene omstandigheden. EECKHOUT, A., bedrijfsinterne opleiding op maat, 09.09.2019.
 • Uitvoering van overheidsopdrachten. Schadeclaim v/d aannemer: opbouw prijs, invloed van de onderbreking of verlenging van de uitvoeringstermijn op de prijs, bewijs schade, schadeperiode, schadeposten. EECKHOUT, A., bedrijfsinterne opleiding, sept. 2019.
 • Private aanneming : sluiten aannemingsovereenkomst, onderaanneming, uitvoering aannemingsovereenkomst, oplevering en aansprakelijkheid van de aannemer. EECKHOUT, A., 4-delige bedrijfsinterne opleiding op maat voor een bouwonderneming, sept. 2019.
 • Recente wetgeving en rechtspraak i.v.m. aanneming en onderaanneming. EECKHOUT, A. spreekt op juridische infoavond georganiseerd door de Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 02.04.2019.
 • Huur werfmaterieel. Aansprakelijkheden. Exoneratieclausules. EECKHOUT, A., Federale Verzekering, 26.03.2019.
 • Onderhandelingsprocedure, de grenzen afgetast. EECKHOUT, A. spreekt op de Masterclass Overheidsopdrachten georganiseerd door Confederatie Bouw Antwerpen en Oost-Vlaanderen, 18.03.2019.
 • Structurele waterdichtheid kelders – Juridisch luik. EECKHOUT, A. spreekt op infonamiddag van NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten België), 23.11.2018.
 • Uitvoeren van VMSW – opdrachten. EECKHOUT, A. spreekt voor de projectleiders van een algemeen aannemingsbedrijf. 19.11.2018.
 • Verkoopscontracten in het kader van de Wet Breyne. EECKHOUT, A. spreekt voor de projectleiders van een algemeen aannemingsbedrijf. 12.11.2018.
 • Incidenten bij de uitvoering van een overheidsopdracht. Claims in geval van onvoorzienbare omstandigheden, feiten van de aanbesteder en schorsingen. EECKHOUT, A., spreekt op EBP National Tender Day, 25.10.2018.
 • Wegwijs in uitvoering van overheidsopdrachten. OTTEVAERE, L. spreekt op studiedag Vandenbroele, 27.09.2018
 • Meldingsplichten bij wijzigingen van overheidsopdrachten. EECKHOUT, A., spreekt op een infoavond in de Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 29.05.2018.
 • Het contentieux tijdens de uitvoering: onvoorzienbare omstandigheden – ambtshalve maatregelen - inbegrip van de behandeling van de claims. EECKHOUT, A., spreekt op een studienamiddag Overheidsopdrachten,TBO, 26.04.2018.
 • Onderaanneming : aandachtspunten bij het sluiten van een goede overeenkomst van onderaanneming; onderaanneming in het kader van een overheidsopdracht. EECKHOUT, A., spreekt op een infosessie van BRICS, 18.01.2018.
 • De oplevering en opleverbaarheid van gebouwen. EECKHOUT, A. spreekt op infonamiddag van NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten België), 24.11.2017.
 • De tienjarige aansprakelijkheid. EECKHOUT, A. spreekt op infoavond in de Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 15.11.2017.
 • De wijzigingen aan de opdracht. In welke concrete situaties zijn welke regels van toepassing volgens de nieuwe reglementering overheidsopdrachten. EECKHOUT, A., spreekt op seminarie Nationale Confederatie Bouw, 28.09.2017.
 • Nieuwe regelgeving overheidsopdrachten. Nieuwe Wet. Nieuw KB Plaatsing. Wijzigingen KB Uitvoering. EECKHOUT, A. & OTTEVAERE, L. spreken op infoavond Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 14.06.2017.
 • Werken met of als onderaannemer. Maatregelen m.b.t. onderaanneming in de nieuwe wetgeving Overheidsopdrachten. EECKHOUT, A., spreekt op infoavond Confederatie Bouw Provincie Oost-Vlaanderen, 15.05.2017.
 • Tienjarige aansprakelijkheid van de aannemer in private aanneming en in overheidsopdrachten. OTTEVAERE, L., spreekt op studiedag EPB, 27.04.2017.
 • Overheidsopdrachten 2017. De nieuwe wetgeving toegelicht: de imprevisieleer, wijzigingen aan de opdracht en beperking van de onderaannemersketen. OTTEVAERE, L., spreekt op studiedag Vanden Broele, 25.04.2017, 04.05.2017 en 15.06.2017.
 • Juridische aspecten en knelpunten verbonden aan de borgstelling in het kader van private opdrachten die vallen onder de Wet Breyne en overheidsopdrachten. EECKHOUT, A., spreekt op studieavond Federatie van Algemene Bouwaannemers, 29.03.2017.
 • Het contract met de onderaannemer : over autonomie, transparantie, back-to-back, …. EECKHOUT, A. spreekt op Masterclass Overheidsopdrachten over het thema ‘onderaanneming’. Confederatie Bouw Antwerpen, 27.03.2017.
 • Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. correctie van hoeveelheden, feitenmelding, DO zonder PV, overdracht 544 BW is afwijking 79 AUR, betaaltermijn/betaalbaarheid, enz. EECKHOUT, A. spreekt op infoavond CB O VL13.09.2016.
 • Dekt de definitieve oplevering de verborgen gebreken die niet van aard zijn om de stevigheid van (een essentieel onderdeel van) het werk aan te tasten? EECKHOUT, A. spreekt op EBP Construction Tender Day, 21.06.2016.
 • Werken met een eenvoudig aannemingscontract: goede voorwaarden maken het verschil. Aandachtspunten bij het sluiten van een overeenkomst van onderaanneming. EECKHOUT, A. spreekt op Infoavond Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 20.06.2016.
 • Knelpunten bij uitvoeren van overheidsopdrachten: wijzigingen van de opdracht, meerwerken, verrekeningen. EECKHOUT, A. verzorgt een gastcollege in de School voor Bestuursrecht te Brugge, 13.06.2016.
 • De aansprakelijkheid van de aannemer na de voorlopige oplevering van een overheidsopdracht. EECKHOUT, A. spreekt op Masterclass overheidsopdrachten Confederatie Bouw Antwerpen, Kempen en Oost-Vlaanderen, 29.02.2016.
 • Wijzigingen van opdrachten voor werken: impact op de prijs en de uitvoeringstermijn. EECKHOUT, A. spreekt op EBP, Education Tender Day te Antwerpen, 25.02.2016.
 • Juridisch bouwmanagement: private aanneming en overheidsopdrachten. EECKHOUT, A. is gastdocent in de opleiding Postgraduaat Bouwmanagement. Hogeschool Gent, voorjaar 2016.
 • Privaat bouwrecht in 4 modules: sluiten v/h contract, onderaanneming, knelpunten bij het uitvoeren v/d aanneming & aansprakelijkheid v/d aannemer voor en na de oplevering van zijn werk. EECKHOUT, A. & OTTEVAERE L. geven diverse opleidingen in Vlaanderen.
 • Plaatsing overheidsopdrachten. Praktische leidraad voor de aannemer. EECKHOUT, A. & OTTEVAERE L. geven diverse opleidingen in Vlaanderen, 2016.
 • Uitvoering overheidsopdrachten. Praktische leidraad voor de aannemer. EECKHOUT, A. & OTTEVAERE L. geven diverse opleidingen in Vlaanderen, 2016.
 • Van bouwproject tot ontwikkeling. EECKHOUT, A. & OTTEVAERE L. geven 6 opleidingsavonden in Oost-Vlaanderen, 2016.
 • Wijzigingen van opdrachten voor werken. Wat zijn de gevolgen? EECKHOUT, A. spreekt op EBP, National Tender Day te Zaventem, 29.10.2015.
 • De tienjarige aansprakelijkheid: wie kan aangesproken worden, welke gebreken vallen daar onder, zijn contractuele afspraken mogelijk, … ? EECKHOUT, A. spreekt op EBP studiedag over aansprakelijkheid en verzekeringen te Brussel, 08.10.2015.
 • Knelpunten bij uitvoeren van private aanneming: wijzigingen en verrekeningen, planning en uitvoeringstermijn, betaling bekomen, aansprakelijkheid. EECKHOUT, A. spreekt op Brics Oost-Vlaanderen, 25.08.2015.
 • Rechtspraak overheidsopdrachten. Bespreking recente rechtspraak o.m. erkenningsvereiste, ondertekening offerte, uitsluiting , bewijslast bij verrekeningen, gevolgen laattijdige verificatie vorderingsstaten, aansprakelijkheid na oplevering. CBOVL10.08.2015
 • Wijziging van art. 1798 B.W. i.v.m. de rechtstreekse vordering van de onderaannemer. Bouwrecht actualia 2015. IFE Benelux. 11 juni 2015
 • Rechten van de aannemer i.g.v. laattijdige betaling na uitvoering van overheidsopdrachten. Antwerpen, Masterclass overheidsopdrachten 30 maart 2015.
 • Nieuwe eisen ... Nieuwe risico's op bouwschade ... i.s.m. WTCB, Gent, 25 november 2014
 • Aansprakelijkheid van de aannemer, Studienamiddag EBP en Bouwkroniek, Brussel, 9 oktober 2014
 • Herstel van het contractueel evenwicht bij wijziging van een opdracht van werken op bevel van de aanbestedende overheid. Impact op prijs en uitvoeringstermijn, M&D Seminars, 3 oktober 2014
 • Wegwijs in de uitvoering van overheidsopdrachten, Vandenbroele, Antwerpen, juni 2014
 • Wijzigingen in het contract, meerwerk, termijnen … Hoe gaat u hiermee om? Congres EBP en De Bouwkroniek, juni 2014
 • Onderaanneming, confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, april 2014
 • Goede algemene voorwaarden kunnen het verschil maken, confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, maart 2014
 • Van bouwproject tot Ontwikkeling: de voorbereidende fase, de bouwfase, de Wet Breyne, de beheersfase, confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 6 avonden in voorjaar 2014
 • Succesvol inschrijven op overheidsopdrachten voor werken, IFBD, Gent, december 2013
 • Overheidsopdrachten - Praktische leidraad voor de berekening van schade bij onderbreking van een opdracht van werken, EBP, National Construction Day, 4 juni 2013
 • Deskundigenonderzoek, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 28 mei 2013
 • Overheidsopdrachten - Fouten en leemten in de opdrachtdocumenten, EBP, National Education Day, 14 maart 2013
 • Nieuwe regels uitvoering overheidsopdrachten, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, 13 december 2012
 • Deskundig verslag i.v.m. schade aan kabels en leidingen veroorzaakt door aannemers tijdens werken, Datassur, 7 december 2012
 • Wie draagt de gevolgen van vergissingen, leemten en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten die pas ontdekt worden bij de uitvoering van de opdracht ? Confederatie Bouw Antwerpen - Masterclass Overheidsopdrachten, 22 oktober 2012
 • Wie draagt de gevolgen van fouten en leemten in de opdrachtdocumenten bij aanbesteding en offerteaanvraag werken ? EBP National Tender Day, 18 oktober 2012
 • Artikel 544 B.W. en bouwschade, Spreker samen met Yves Ghijsels (Federale Verzekering) Story Juristenclub, Studienamiddag 'Actuele knelpunten Bouwrecht', Gent, 9 november 2011 en Hasselt, 17 november 2011
 • Zichtbare en onzichtbare gebreken, meetbare en vaststelbare gebreken, NCDAB (Nederlandstalig College van Deskundigen Architecten van België), Studienamiddag over Toleranties te Leuven, 9 november 2011
 • Uitvoeringsmoeilijkheden in overheidsopdrachten, Algemene Aannemers Oost-Vlaanderen, 16 juni 2011
 • Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering van zijn werk, Nationale Confederatie Bouw, Brussel, 7 juni 2011, Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Gent, 9 maart 2011
 • De Wet Breyne, Balie Oudenaarde, 9 februari 2011
 • Overheidsopdrachten - Uitvoeringstermijnen, termijnverlenging en termijnschade bij uitvoering, EBP National Tender Day, Brussel, 19 oktober 2010
 • Schade aan kabels en leidingenn tien jaar rechtspraak, Federale Verzekering, Studienamiddag te Brussel, 14 oktober 2010
 • Overheidsopdrachten - Afwijkingen van de Algemene Aannemingsvoorwaarden, EBP Voorstelling Jaarboek 2008-2009, Brussel, 23 april 2009


Ann Eeckhout is gastdocent overheidsopdrachten aan de Universiteit Gent. Zij doceert privaat bouwrecht en overheidsopdrachten aan de Hogeschool Gent en aan de Luca Hogeschool te Brussel, het CVO Panta Rhei te Gent en de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Waasland en West-Vlaanderen, e.a.

Lotte Ottevaere doceert bouwrecht en overheidsopdrachten aan de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen, Waasland en West-Vlaanderen, e.a. Zij doceert ruimtelijke ordening en stedenbouw aan CVO Panta Rhei te Gent.