nieuws

EECKHOUT OTTEVAEREkwaliteit is geen toeval, maar het gevolg van
continue, doordachte inzet ...


 • 03.01.2021
  Tijdelijke Maatschap. Kies uw maten zorgvuldig !
 • 29.12.2020
  Wensen voor het nieuwe jaar!
 • 30.06.2020
  Plaatsing Overheidsopdrachten : Raad van State nr. 247.967 dd. 30.06.2020
 • 18.06.2020
  In uitzonderlijke omstandigheden mag de bouwheer, zonder voorafgaande rechterlijke machtiging, zelf gebreken laten wegwerken. Moet de aannemer deze herstelkost dan betalen? Nee … maar de aannemer moet wel de schade vergoeden … Hoezo?
 • 29.05.2020
  Plaatsing overheidsopdrachten. Niet nodig om beroep in te stellen bij Raad van State alvorens een eis tot schadevergoeding in te stellen bij de burgerlijke rechtbank.
 • 17.05.2020
  Invloed van Corona op overheidsopdrachten in uitvoering
 • 17.05.2020
  Invloed van Corona op private werken in uitvoering
 • 02.04.2019
  Recente wetgeving en rechtspraak i.v.m. aanneming en onderaanneming
 • 18.03.2019
  Masterclass Overheidsopdrachten
 • 30.05.2018
  GDPR
 • 16.02.2018
  De nieuwe pandwet: consignatie in geval van betwisting bij de rechtstreekse vordering
 • 28.12.2017
  Werken niet gecontroleerd door een onafhankelijk architect : aannemingsovereenkomst nietig !
 • 30.11.2017
  Tegen 25.05.2018 moeten alle ondernemingen GDPR compliant zijn !
 • 19.07.2017
  De tienjarige aansprakelijkheid : bescherming van de openbare veiligheid
 • 28.04.2017
  De tienjarige aansprakelijkheid : een aantasting van de functionaliteit volstaat niet
 • 09.01.2017
  De tienjarige aansprakelijkheid : enkel voor stabiliteitsbedreigende gebreken
 • 17.02.2017
  Nieuwe wet inzake overheidsopdrachten
 • 30.01.2017
  Rente daalt opnieuw
 • 16.01.2017
  Een beroep op draagkracht van andere entiteiten in het kader van de kwalitatieve selectie bij overheidsopdrachten
 • 29.12.2016
  De vereiste van een voldoende erkenning bij overheidsopdrachten
 • 30.06.2016
  Belang bij betwisting van een gunningsbeslissing na indiening van een onregelmatige offerte
 • 22.06.2015
  Inhoudingsplicht (art. 30 bis) bij betaling
 • 12.06.2015
  Aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering van een overheidsopdracht

 • Wijziging art 1798 B.W. i.v.m. de rechtstreekse vordering van de onderaannemer.

 • Het blijft opletten met de taal van de factuur
 • 01.01.2015
  De wettelijke intrest daalt
 • 05.09.2014
  Beperking in solidum aansprakelijkheid in een architectencontract is ongeldig.
 • 01.07.2014
  Nieuwe bevoegdheden voor rechtbank van koophandel en vredegerecht.
 • 06.06.2014
  Ondertekenen van een offerte is geen daad van dagelijks bestuur.
 • 01.04.2014
  Aanpassing 'RPR' op facturen en 'bevoegde rechtbank' in algemene voorwaarden.
 • 28.03.2014
  Alweer wijziging wetgeving overheidsopdrachten.
 • 10.01.2013
  Bewijslast bij verrekeningen
 • 01.08.2014
  Een nieuw adres. Een nieuwe naam.